"Greenfield" проект базиран на решение с вертикален Франсис в Босна и Херцеговина
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
18 MW "Greenfield" Водноелектрическа централа
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
Проектът за модернизация в Южна Америка
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
Проект за обновяване във Виетнам
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
21 540 kW Проект за пълно обновяване
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
6650 kW Високонапорен проект greenfield в Турция
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
Greenfield проект, базиран на вертикална турбина Пелтон, Грузия
Хидроенергетика
2016
arrow_right_alt arrow_right_alt
Проект greenfield 1109 kW в Турция
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
Модернизация на проект, Грузия
Хидроенергетика
2016
arrow_right_alt arrow_right_alt
Модернизация на ВЕЦ
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
CUSTOM MADE VALVES, INDIA
Хидроенергетика
2014
arrow_right_alt arrow_right_alt
6926 kW GREENFIELD PROJECT IN TURKEY
Хидроенергетика
2016
arrow_right_alt arrow_right_alt