VAPTECH Delivers & Installs a 8560 kW Hydropower Cascade for the Balkans
Хидроенергетика
2020
arrow_right_alt arrow_right_alt
VAPTECH Delivers & Installs a 7406 kW Vertical and Horizontal Pelton Solution in the Balkans
Хидроенергетика
2020
arrow_right_alt arrow_right_alt
VAPTECH Installed & Commissioned a Hydropower Plant With 4 Horizontal Francis Turbines
Хидроенергетика
2020
arrow_right_alt arrow_right_alt
VAPTECH Remotely Commissioned a Hydropower Plant in Southern Europe
Хидроенергетика
2020
arrow_right_alt arrow_right_alt
VAPTECH Fully Installed & Commissioned a Hydropower Cascade With a Collective Output of 13.4 MW
Хидроенергетика
2019
arrow_right_alt arrow_right_alt
VAPTECH Installed & Commissioned a 21 MW Hydropower Plant With 3 Horizontal Francis Turbines
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
"Greenfield" проект базиран на решение с вертикален Франсис в Босна и Херцеговина
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
18 MW "Greenfield" Водноелектрическа централа
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
Проектът за модернизация в Южна Америка
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
Проект за обновяване във Виетнам
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
21 540 kW Проект за пълно обновяване
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt
6650 kW Високонапорен проект greenfield в Турция
Хидроенергетика
2018
arrow_right_alt arrow_right_alt