image image image image
Днес

Глобален доставчик на уникални решения за водноелектрическите централи, металообработващата промишленост и биогоривата.

image image image image
2000-те

Доставка на първите хидроенергийни проекти до ключ, както и пълни решения в металообработващата индустрия.

image image image image
1990-те

Изработвани по поръчка уникални механични и хидравлични преси.

image
1980-те

Доставка на първото пълно хидроенергийно решение.

image image image image
1950-те

Първите хидроенергийни турбини напускат завод.

Създаване на металообработващия сектор.

image image image image
1940-те

Увеличаване на производствения капацитет.

image
1914

Началото.