Придържане към най-високите стандартиВАПТЕХ се придържа към най-високите стандарти за качество и дружеството е сертифицирано по:

ISO 9001:2015 Стандарт за качество

ISO 14001:2015 Стандарт за околната среда

BS OHSAS 18001: 2007 стандарт за здравословни и безопасни условия на труд