Какво е dataFRUIT?

IIoT платформата dataFRUIT е комплексно решение, предназначено за внедряване и взаимодействие с различен тип електро-механично индустриално оборудване, върху вече работещи локални системи за автоматизация.

Решението е проектирано да бъде универсална платформа за лесен трансфер, съхранение и ОТДАЛЕЧЕНО предоставяне на индустриални данни по „четим от човека начин“, през TCP/IP (Интернет).

Платформата е предназначена да бъде посредник между големи количества индустриални данни и крайния потребител.

Области на приложение

 • Hydro-power plants
 • Biomass plants
 • Solar parks
 • Wind farms
 • Energy management
 • Метал форминг/пресово оборудване
 • Производствени поточни линиии
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Специализиран транспорт
 • Транспорт на продукти с лимитирана трайност
 • Контейнери със специален режим
5 ключови предимства на платформата
 1. Бързо ВНЕДРЯВАНЕ и адаптиране към наличната автоматика
 2. Интернет достъп до персонално РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО
 3. Адаптивна логика за ОПОВЕСТЯВАНЕ при възникване на събития
 4. Съхранение и графично предоставяне на ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
 5. Средства за създаване на логическа ПРЕДВИДИМОСТ на събития
Вижте повече на dataFRUIT.eu
arrow_right_alt
Download Център View download files
Download file