Повече от 100 години високи постижения в машиностроенето и производствотоОсновано през 1914 г., дружеството ВАПТЕХ се превръща във високо ценен световен доставчик на най-висококачествени иновативни продукти, услуги и решения в областта на водноелектрическите централи, металообработващата промишленост и биогоривата.

 


 
 

От 1914 г. насам философията на ВАПТЕХ е безкомпромисно съсредоточена върху следните фактори:

 • Качество
 • Почтеност 
 • Точност
 • Иновации
 • Опит от полза за всички
 • 100+% удовлетвореност на клиентите
 • Най-бърза възвръщаемост на инвестициите за нашите клиентаТъй като всеки проект е уникален сам по себе си, ВАПТЕХ върви рамо до рамо с клиента през целия процес от разработване до внедряване, а именно

 • Участие от самото начало на процеса с предоставяне на консултации и съвет
 • Проектиране, планиране, производство, фабричен монтаж и изпитания
 • Извършване на монтаж, пускане в експлоатация, обучение на операторите, сервизно обслужване и поддръжкаВАПТЕХ предлага допълнително на своите клиенти:

 • Управление на жизнения цикъл на предоставеното оборудване
 • Екипи за бързо реагиране при нужда
 • Диагностика и анализ
 • Рехабилитация, модернизация и основен ремонт с цел повишаване на ефективността
 • Резервни части