Стремеж Към ЗнаниеВАПТЕХ подпомага своите служители в професионалното им развитие. Всеки служител на ВАПТЕХ има достъп до различни образователни програми и курсове, целящи повишаване на техните знания, ефективност и компетенции, включително, но не само:

  • Умения за развитие на ръководни качества
  • Езикови умения
  • Технически умения
  • Комуникационни умения
  • Управление на качеството
  • Управление на проекти
  • Управление Lean

Онлайн платформата на ВАПТЕХ, VAP Online Academy, осигурява допълнителни възможности за обучение с различни курсове, професионални статии и други полезни четива.