Една философия в защита на интересите на клиентаКорпоративната философия на ВАПТЕХ се основава на общи ценности като почтеност, високи етични стандарти, точност, прецизност и новаторско мислене във всичко, което прави.

Производствената база на ВАПТЕХ осигурява гарантирана качество и добавена полза за клиента, тъй като всички процеси се извършват под един покрив от 40 000 m2. Това позволява строг контрол върху качеството и времето за доставка.Всеки проект, изпълняван от ВАПТЕХ, се координира от опитен екип за управление на проекти, който работи в тясно сътрудничество с клиентите и им осигурява адекватна обратна връзка по всяко време.ВАПТЕХ използва най-съвременния софтуер и методологии за създаване на параметрични модели, които позволяват поръчката да се изпълни за по-кратко време, като се гарантира най-висока ефективност.

 

Проектантският екип на ВАПТЕХ използва следните видове софтуер: 3D моделиране, анализ на линейни статични напрежения, анализ на честотата и изкривяването, динамичен анализ, нелинеен анализ, анализ на композитите, анализ на умората, анализ на течност CFD, анализ на стреса ASME, оптимизация на дизайна и анализ на крайните елементи.