Индивидуални решения за най-висока ефективност и производителност


ВАПТЕХ има богат международен опит в разработването на цялостни производстени електромеханични решения за нови и съществуващи водноелектрически централи. Сред най-големите предимства на компанията в областта на хидроенергетиката е дългогодишният опит в разработването и производството на водни турбини (малки, средни и големи), запорни съоръжени и системи за управление.  


От единични компоненти до пълно електромеханично оборудване, от обслужване до модернизация, от поддръжка до управление жизнения цикъл на нови и съществуващи централи, ВАПТЕХ работи в тясно сътрудничество с клиентите си като предоставя висококачествени и икономически изгодни решения за водноелектрически централи по цял свят.