ВАПТЕХ ще достави пълно електромеханично оборудване за нов ВЕЦ 1725 kW в Албания

ВАПТЕХ ще достави пълно електромеханично оборудване за нов ВЕЦ 1725 kW в Албания

На ВАПТЕХ е възложена доставката на електромеханично оборудване за хидроенергиен проект намиращ се в Албания

ВЕЦ ще се достави пълно електромеханично оборудване, разработено и интегрирано от ВАПТЕХ.

Съоръжението ще произведе обща мощност 1725 kW и ще използва напор 455,4 m.

ВАПТЕХ има голямо участие в сектора на водноелектрическите централи в Албания. Към днешна дата ВАПТЕХ има общо 41381 kW инсталирана мощност в Албания.

Прочети също