ВАПТЕХ получава две първи награди за ИТ проект за 2018 година

ВАПТЕХ получава две първи награди за ИТ проект за 2018 година

ВАПТЕХ има удоволствието да съобщи, че е носител на първа награда за "ИТ проект в чужда страна" и "Индустрия" в ИТ проекта за 2018 година.

И двете награди бяха връчени за най-последната иновация на ВАПТЕХ в областта на профилактичната и предсказуема поддръжка. Иновацията се състои от три взаимосвързани софтуерни модула, които осигуряват по-добра поддръжка и удовлетвореност на клиентите.

1. Софтуерният модул за мониторинг следи физическите параметри.
2. Превантивният софтуерен модул осигурява анализ на данните и препоръки за предварителни защитни мерки.
3. Предсказващият софтуерен модул прогнозира и разпознава потенциалните бъдещи нужди от обслужване.


За повече информация, моля посетете: https://bit.ly/2NtoQ9L

Прочети също