ВАПТЕХ притежава концерт на симфоничен оркестър в своята фабрика

ВАПТЕХ притежава концерт на симфоничен оркестър в своята фабрика

В изпълнение на корпоративната си социална отговорност през 2012 година ВАПТЕХ организира първия концерт на симфоничен оркестър, изнесен на производствена площадка. Това уникално събитие имаше за цел да осигури финансова подкрепа на Филхармоничния оркестър на град Плевен за запазване на дългогодишните му музикални традиции. Поради популярността си в града този концерт беше организиран отново през 2013 година.

Двата концерта предоставиха на ВАПТЕХ фантастичната възможност да благодари на екипа им от талантливи професионалисти за тяхната упорита работа.

Прочети също