Прави това, от което се нуждае планетатаВАПТЕХ ще прави всичко възможно за по-нататъшно развитие и иновации в портфолиото си от продукти и услуги, както и за създаване на нови такива, с цел да допринесе за устойчивостта и здравето на планетата.

ВАПТЕХ твърдо вярва, че за да бъде една компания успешна и устойчива, икономическата печалба не трябва да бъде единствената й грижа. ВАПТЕХ дава най-висок приоритет на запазването на статута си на добър корпоративен гражданин и на постигането на нови морални и духовни нива: все по-висока социална отговорност. Това може да се осъществи само чрез строги изисквания за личностна почтеност, ценности, мисия и визия.

ВАПТЕХ постоянно се стреми да опазва околната среда и планетата. Като споделят тази обща цел, ТОЙОТА и ВАПТЕХ заложиха на дългосрочно сътрудничество под общия девиз "Чисто бъдеще днес", изписано на хибридните автомобили на ТОЙОТА, които ВАПТЕХ използва в работата си.Принципите на Глобалния договор на ООН за човешките права, трудовите стандарти, опазването на околната среда и борбата с корупцията са признати от ВАПТЕХ като основна предпоставка за неговата устойчивост.