АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ

Оптимизирани персонализирани решения
Оптимизирани персонализирани решения
Собствен дизайн и производство
Собствен дизайн и производство
Отдалечен интернет достъп
Отдалечен интернет достъп
Решения за анализ и превенция
Решения за анализ и превенция

Системата предоставя оптимален режим на работа осигуряващ възможно най-доброто усвояване на потенциала с минимален престой на съоръженията. 

Основните режими на работа, които се предлагат са свързани с управление по:

  • ниво на водата във водохващането;
  • честота, използван при изолиран и островен режим;
  • мощност зададена от оператор;
  • производствен график зададен от оператор;

 Операторска, инженерингова и архивна станция са част от стандартната окомплектовка на предлагания продукт. 

Интуитивен интерфейс позволява лесен достъп, работа и усвояване на пълната функционалност на системата. 

Безжичен отдалечен достъп до автоматизирана система за управление, контрол и мониторинг се предлага като стандартна функционалност. 

Софтуерна разработка включваща алгоритми за ранна превенция характеризират системата като една от най-иновативните в областта на автоматизацията.