АВТОМАТИЗИРАНИ ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКО БРИКЕТИ

Дистанционно наблюдение / отстраняване на проблеми
Дистанционно наблюдение / отстраняване на проблеми
Гарантирана производителност
Гарантирана производителност
Бутикови решения
Бутикови решения
Обучение на екип и бизнес модел
Обучение на екип и бизнес модел

Линиите на ВАПТЕХ за производство на брикети използват материали от горската промишленост и от преработката на дървесина, целулоза и растителни отпадъци от селското стопанство (слама, лозови клони, стъбла от слънчоглед и царевица и др).

Линията на ВАПТЕХ за производство на брикети се състои от:

Участък подготовка на суровината 

 • Разстилаща маса за прием на дървесните трупи
 • Мелница за грубо смилане (чипс)
 • Мелница за фино смилане (трици с р-ри 1..5 mm)
 • Бункер с подвижно дъно за съхранение на смлените трици 

Участък Сушене (Сушилен комлекс) 

 • Топлогенератор произвеждащ нагорещени димни газове
 • Три ходова Барабанна сушилня
 • Циклон с Роторен дозаторен шибър
 • Вентилатор
 • Тръбна система с ръкавен филтър 

Участък производство на еко-брикети 

 • Бункер с подвижно дъно за суха суровина – трици
 • Транспортни съоръжения (шнек, елеватор) подаващи суровината към пелет пресата
 • Кондиционер
 • Преса брикетираща
 • Охлаждащо устройство
 • Отрязващо устройство

Участък пакетиране и палетизиране