Дросел клапа

Собствен дизайн и производство
Собствен дизайн и производство
Ниски загуби и персонализирани решения
Ниски загуби и персонализирани решения
Гарантирано качество
Гарантирано качество
Услуги на обект
Услуги на обект

Затвори за ниско и средно налягане

Дросел клапите са предпазни хидравлични съоръжения за средно и ниско налягане с ниски загуби на напор при преминаването на водата през ротора. Използват се като преградни и аварийни органи пред турбини, водохващания и апаратни камери.

Стандартната серия дросел клапи разработена от ВАПТЕХ се предлага с номинални диаметри от 300 до 1400 мм и номинални налягания от 6, 10, 16 и 25 бар. Стандартно отварянето на клапите е реализирано с хидравличен цилиндър, а затварянето гравитачно с противотежест. В зависимост от изискванията на съответното приложения, задвижването може да бъде изпълнено с двойно действащ хидравличен цилиндър, електрическа задвижка или ръчно. Уплътнението на ротора с корпуса е чрез неподвижно гумено уплътнение.

Извън стандартната серия ВАПТЕХ разработва дросел клапи за номинално налягане до 40 бар и номинален диаметър до 5000 мм. В зависимост от съотношението на диаметър, налягане и скорост на водата лещата може да бъде изпълнена като моно или бипланна.

Допълнително клапите могат да бъдат окомплектовани с входна/изходна тръба, демонтажна връзка, бай-пас система, комбинирано овъздушително/обезвъздушително устройство, скоростно реле, хидравлична станция и автоматизирана система за местно и/или отдалечено управление.