Францис турбини

Високоефективни и персонализирани решения
Високоефективни и персонализирани решения
Собствен дизайн и производство
Собствен дизайн и производство
Иновативни системи за управление
Иновативни системи за управление
Кратки срокове за доставка
Кратки срокове за доставка

Турбините тип Францис са предназначени основно за проекти със среден напор и с относително слабо колебание на водния дебит. Францис турбините проектирани и произведени от ВАПТЕХ имат доказано стабилно поведение по отношение на ефективност, липса на кавитации и вибрации в пълния обхват на специфични обороти от ns 85 до ns 390. 

В зависимост от предназанчението, специфичните обороти и размер, работните колела се предлагат като заваръчна конструкция или механично обработено от една част. И в двата случая се използват висококачествени неръждаеми заготовки. Работните колела се проектират и контролират, съгласно международни IEC стандарти. 

Всички Францис турбината се монтират цехово, като в последствие се изпитва функционално и под налягане в заводски условия. Изпитана турбина пристига на обекта подготвена за бърз и безпроблемен монтаж.

Head range: 30-400 m
Number of runner blades: 16-18 pcs
Specific speed range: 85-390 rpm
Shaft arrangement: Horizontal and vertical
Runner coupling: Direct on to generator shaft or using of turbine shaft
Runner type: Milled from high grade stainless steel forged from single piece.
Milled from high grade stainless steel forged from two pieces.
Welded from high grade stainless steel from three pieces (Crown, Band and Blades).
Torque transfer: Friction shim, key or pinned flange