Модернизация и рехабилитация

Иновативни системи за управление
Иновативни системи за управление
Гарантирано качество
Гарантирано качество
Услуги на обект
Услуги на обект
Оптимизирани персонализирани решения
Оптимизирани персонализирани решения

Водно електрическите централи са предназначени да служат дългосрочно на своите собственици. С правилната програма за поддръжка животът на електромеханичното оборудване може да достигне до 100 и повече години.

„ВАПТЕХ” осигурява диагностика и анализ, аварийно обслужване, резервни части, ремонт, редизайн за повишаване ефективността/ мощността на турбините, модернизиране на хидравличната система и системата за управление, добавяне на допълнителни мощности.