Пелтон турбини

Високоефективни и персонализирани решения
Високоефективни и персонализирани решения
Собствен дизайн и производство
Собствен дизайн и производство
Иновативни системи за управление
Иновативни системи за управление
Кратки срокове за доставка
Кратки срокове за доставка

Турбини тип Пелтон са предназначени основно за проекти проекти с висок и среден напор и дебит с големи колебания. Пелтон турбините проектирани и произведени от ВАПТЕХ имат доказано стабилно поведение по отношение на ефективност, липса на кавитации и вибрации в пълния обхват на специфични обороти от ns 20 до ns 70. ВАПТЕХ предлага Пелтон турбини с 1 до 6 инжектора.

Съгласно стандартите на ВАПТЕХ работното колело на Пелтон турбината се изработва от висококачествена неръждаема изковка чрез механична обработка на високотехнологични машини с цифрово-програмно управление. Работните колела се проектират и контролират, съгласно международни IEC стандарти.

Инжекторите са с вътрешно хидравлично задвижване и са оборудвани с индивидуални дефлектори с хидравлично действие за бързо отсичане на водната струя. Всеки инжектор се подлага на серия от функционални изпитвания и тестване под налягане.

Всички Пелтонови турбината се монтират цехово, като в последствие се изпитва функционално и под налягане в заводски условия. Изпитана турбина пристига на обекта подготвена за бърз и безпроблемен монтаж.

Head range: 90-800 m
Number of runner buckets: 18-25 pcs
D/B ratio: 3,15-4,375
Number of jets: 1-6 pcs
Specific speed range: 28-66 rpm
Shaft arrangement: Horizontal and vertical
Runner coupling: Direct on to generator shaft or using of turbine shaft
Runner type: Milled from high grade stainless steel forged single piece
Torque transfer: Friction shim, key or pinned flange