ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ

Дистанционно наблюдение / отстраняване на проблеми
Дистанционно наблюдение / отстраняване на проблеми
Гарантирана производителност
Гарантирана производителност
Бутикови решения
Бутикови решения
Обучение на екип и бизнес модел
Обучение на екип и бизнес модел

Като източник на възобновяема енергия, биомасата предлага значителни ползи за околната среда и потребителите на енергия. Биомасата не само намалява емисиите на парникови газове, но също така предпазва екосистемите като позволява оползотворяването на лесно запалима мъртва дървесина от горите и защитава качеството на въздуха.

ВАПТЕХ конструира и изгражда висококачествени машини вече повече от 100 години. Уникалното ноу-хау на ВАПТЕХ при производството на оборудване за преработвателната промишленост и нашето портфолио от щадящи-околната-среда технологии, установяват ВАПТЕХ като стабилен партньор в енергийните проекти за производство на биомаса.

От единични компоненти до завършени автоматизирани линии за гранулиране и брикетиране, от проектирането и производството до монтажа и поддръжката, ВАПТЕХ предоставя висококачествени продукти и услуги за преработвателната промишленост на биомаса.

Нашите решения:

  • Автоматизирани линии за производство на брикети
  • Автоматизирани линии за производство на пелети