Сферичен шибър

Собствен дизайн и производство
Собствен дизайн и производство
Ниски загуби и персонализирани решения
Ниски загуби и персонализирани решения
Гарантирано качество
Гарантирано качество
Услуги на обект
Услуги на обект

Затвори за високо налягане

Сферичните шибъри са предпазни хидравлични съоръжения за високо налягане без загуби на напор при преминаването на водата през ротора. Използват се като преградни и аварийни органи пред турбини и на водохващания. 

Стандартната линия Сферични шибъри на ВАПТЕХ е разработена за диаметри от 300 до 1000 мм и налягания от 40, 63 и 100 бар. Отварянето на шибъра е с хидравличен цилиндър, а затварянето с противотежест. Уплътнението на ротора с корпуса е чрез подвижно неръждаемо уплътнение, което се задейства под налягане с водно-маслена система.

Извън стандартната линия ВАПТЕХ разработва сферични шибъри за специфично налягане и диаметър до 3000 мм. Системата за уплътнение може да бъде с допълнително ремонтно уплътнение за ефективна инспекция на основното уплътнение без да се източва напорния тръбопровод.

Задвижването може да се осъществи с двойно действащ хидравличен цилиндър или с електрическо задвижване.

В допълнение шибърът може да бъде оборудван с входна и изходна тръба, бай-пас система, хидравлична станция и система за управление.