Хидроенергетика

Модернизация на ВЕЦ

Location:
Мексико
Date:
19-10-2018

За Проекта

Южна Америка е ключов пазар за развитието на водноелектрически централи, главно поради ръста в промишления и търговския сектор.

Хидроенергетиката е в основата на много национални енергийни системи в региона, а възможностите от неизползвания водноелектрически потенциал в региона се изчислява на 430 GW. 

ВАПТЕХ представя проектa, за който достави електромеханично оборудване с обхват на доставка: проектиране и производство на цялостно електромеханично оборудване, включващо две хоризонтални турбини Францис, синхронни генератори, запорни съоръженив тип Дросел клапа (DN800, PN10), цифрови системи за управление, МНУ, транспортиране на оборудването до обект, монтаж, и въвеждане в експлоатация.

Още Проекти

Mеханична ексцентър преса PE500D
Пресово Оборудване
2019
arrow_right_alt arrow_right_alt
Mеханична ексцентър преса PE315D
Пресово Оборудване
2019
arrow_right_alt arrow_right_alt
Mеханична ексцентър преса PE250D
Пресово Оборудване
2019
arrow_right_alt arrow_right_alt